Kunst & Cultuur op De Viermaster

 

De Viermaster: een school vol Kunst en Cultuur!

  

De Viermaster is een school waar Kunst en Cultuur hoog in het vaandel staan. Door kinderen meer mee te geven waarmee ze zich kunnen uitdrukken, waarmee ze zichzelf kunnen ontdekken, waarmee zich kunnen ontwikkelen, waarmee ze op een andere manier kunnen communiceren, waarmee ze een positief zelfbeeld ontwikkelen, geven we vorm aan onze visie dat een kind zich alleen maar dan goed kan ontwikkelen als hij/zij op alle gebieden de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. En wat zijn we trots op ze als ze op het toneel van theater De Willem staan! Als kleuter of als groep 8 leerling. Om te zien hoe ze zichzelf overstijgen, lef tonen, creatief en sociaal zijn.

   

Het kunst- en cultuurbeleid van De Viermaster is vastgelegd in een beleidsplan en wordt gecoördineerd door de twee Kunst- en Cultuurcoördinatoren van De Viermaster: juf Lonneke de Raad en meester Olaf Methorst. 

In ons aanbod is muziek te vinden, dans, drama en beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen). Ook komen zaken aan bod als koken (op onze mobiele keuken die we van onze Ouderraad hebben gekregen vanwege ons 30-jarig bestaan). Alle leerkrachten volgen scholing op het gebied van zingen (1-2-3-Zing bij ToBe) en leren o.a. werken met Boomwhackers (gekleurde pijpen die een bepaalde toon geven wanneer je er mee tikt). Er zijn leerkrachten gespecialiseerd in drama, in muziek en in beeldende vorming. We werken ook graag samen met docenten van buiten af met speciale kwaliteiten. 

Naast het reguliere aanbod, zijn er de speciale kunstcarrousels. Kinderen kunnen tijdens de oriënterende carrousels steeds een middag ervaring opdoen met een bepaalde 'kunstvorm'. In verdiepende carrousels kunnen de kinderen kiezen met welke kunstvorm ze vervolgens vier middagen aan de slag gaan.

Op De Viermaster hebben aparte ruimtes voor Beeldende Vorming, dans/drama en muziek. We hebben ook veel materialen beschikbaar om in te zetten.

   

We werken in het bijzonder samen met ToBe, theater De Willem en Jeugdtheaterschool Hofplein.

Jeugdtheaterschool Papendrecht

Jeugdtheaterschool Papendrecht verzorgt haar lessen in ons gebouw.

https://www.theaterdewillem.nl/jeugdtheaterschool-papendrecht/

Van de site:

Wij vinden theaterlessen hartstikke belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Theater leert kinderen op een andere manier kijken naar de wereld die ze al denken te kennen en het geeft ze een blik op andere werelden. Bij theaterspelen maken kinderen gebruik van hun fantasie, concentratie en diverse technieken, met tekst of gebaren, om een verhaal te vertellen. Ze leren de basis van stembeheersing, zangtechniek en dans. Ook komen ze in aanraking met geschreven tekst, muziek en dans en krijgen ze een kijkje achter de schermen van één van de avontuurlijkste gezamenlijke creatieve processen die er bestaan. Theater brengt kinderen op een speelse manier in contact met anderen en maakt ze zelfverzekerder.

Daarom starten we samen met OBS De Viermaster een Papendrechtse Theaterschool. Die is in september 2017 van start gegaan.  Op dit moment zitten alle klassen vol. Mail naar jtsp@theaterdewillem.nl als je op de hoogte wil blijven van het nieuwe schooljaar. 

 

Theater De Willem

Vanaf 2012 verzorgt De Viermaster de eindmusical van groep 8 in theater De Willem. Ook bezoekt onze school in het kader van het kunstmenu van ToBe, de jeugdvoorstellingen van Jeugdtheaterschool Hofplein in theater De Willem.

De musical van de kleuters (uitgevoerd door de kleuters die naar groep 3 gaan) wordt ook in theater De Willem uitgevoerd.  

Hieronder  foto’s van de musicals groep 2 en groep 8 van 2015 i.s.m. Jeugdtheaterschool Hofplein. Bovenaan deze pagina staan twee foto's van de musical 2014 in theater De Willem.

    

  

 

ToBe

We werken samen met ToBe. Na schooltijd kun je bij ToBe lessen volgen in o.a. diverse instrumenten. Onder schooltijd zijn er activiteiten als muziek voor peuters.

 

20141023_124135.jpeg 20141023_124142.jpeg

                                                                                                                    

Kinderen Popschool        Kijk op www.tobe.nl