Positief pedagogisch klimaat

 

Op onze school investeren we veel in een positief pedagogisch klimaat. In een positief pedagogisch klimaat voelen kinderen zich welkom, geborgen en veilig. In onze visie is dit de basis voor het leren. Als een kind zich niet veilig voelt, komt het ook niet goed tot ontwikkeling.  Op deze pagina vindt u (in het kort) informatie over De Viermaster als Gezonde school, positieve groepsvorming (Grip op de groep) en Rots en Water.

Gezonde school

Deze investeringen hebben er toe geleid dat we de eerste en (voorlopig) enige 'gezonde school' in Papendrecht zijn. Dit vignet hebben we behaald op het deelgebied 'Welbevinden en sociale veiligheid'. Meer informatie over dit vinget kunt u vinden op www.gezondeschool.nl.

 

Positieve groepen: Grip op de groep

In de eerste jaren op de basisschool zitten de kinderen nog in de zogenaamde egocentrische ontwikkelingsfase. Dit houdt onder andere in dat ze meer gericht zijn op de volwassene. In deze fase zetten we een duidelijke, overzichtelijke leeromgeving neer waarbij de leerling positieve waarden en normen aangeleerd krijgen en de positieve waarden en normen die ze van thuis mee hebben gekregen, de ruimte krijgen.

Als de kinderen langzamerhand naar de groepsgerichte ontwikkelingsfase gaan, raken ze meer en meer gericht op de andere kinderen. Belangrijk is dan dat in de eerste weken van het schooljaar de groep door middel van oefeningen zich positief ontwikkelt. Hierbij gaat het onder andere om elkaar vertrouwen, positieve communicatie (complimenten geven bijvoorbeeld) en samenwerken. We doen dit aan de hand van de inzichten uit 'Grip op de groep' en 'Bouwen aan je groep'.

Om te weten hoe een positief pedagogisch klimaat 'aanvoelt' is het 't beste als u een kijkje neemt in onze groepen.

Een ouder, wiens kind eind groep 8 bij ons op school kwam omdat hij op zijn vorige school gepest werd, schreef ons het volgende:

Ik wil jullie laten weten hoe gelukkig wij zijn met jullie hulp en dat het heel bijzonder voor ons is om jullie school te ervaren als veilig, gezellig, leerzaam, met toekomstvisie, het positieve en de kracht uit de kinderen te halen. Ik kan nog veel meer opnoemen. Hoe de school omgaat met huidige tijd en dit combineert bezuinigingen is geweldig!

 

Anne heeft het enorm naar zijn zin en vertelt dagelijks positieve ervaringen, hij benoemde het jammer te vinden dat de vakantie er bijna is en wil het liefste nog een jaar op jullie school blijven.

 

Als ouders zien wij zo veel verandering de afgelopen weken, hij heeft weer het volledige vertrouwen in ons terug gekregen, gaat niet steeds meer in de verdedigende houding, bedankt ons regelmatig met een knuffel voor deze fijne tijd, het is weer ons kind die wij kwijt waren.

 


 

De Viermaster scoort bij de ouders hoger dan 99% van de scholen* op het gebied van 'Identiteit en omgangsvormen'. Iets waar we met z'n allen bijzonder trots op zijn! De Viermaster krijgt van de leerlingen een 8,6, landelijk is dit een 8,0*.

* = De OTP en LTP zijn gehouden in november/december 2014. De vergelijking wordt gemaakt met de scholen die in Nederland meedoen met de onderzoeken van 'Scholen met succes'.

 

Rots en Water

Als school hebben we er voor gekozen om naast het ‘Grip op de groep’ programma voor groep 4 t/m 8, het uitgebreide Rots en Water programma in te voeren. Juf Myrna en juf Lonneke vV zijn inmiddels officiële Rots en Water trainers en hebben het team meegenomen in dit programma. Dit schooljaar (2015-2016) zullen we in de fase van groepsvorming (de eerste weken van het schooljaar) een programma draaien in de groepen 1 t/m 8 voor deze groepsvorming waarbij Rots en Water en Grip op de groep zijn geïntegreerd. Deze lessen worden gegeven door de eigen leerkracht(en). Daarnaast zullen juf Myrna en juf Lonneke in een deel van de groepen ook een uitgebreidere training geven. Dit zal zijn in de groepen 3, 5, 6 en 7.

De ervaringen die we opdoen worden verwerkt om zo tot een compleet programma te komen voor het hele (volgende) schooljaar. Het team zal verder getraind worden en ook juf Myrna en juf Lonneke (en waarschijnlijk ook meester Ricardo) zullen zich verder scholen in Rots en Water.

Informatie over Rots en Water

Tijdens de informatieavonden zal er iets verteld worden over Rots en Water. Echter, als team starten we net, dus we kunnen vast nog niet al uw vragen beantwoorden.

In het programma van De Viermaster Academie voor leerkrachten, ouders en andere opvoeders is ook een avond opgenomen  over Rots en Water (als Viermaster bieden we gratis informatie- en scholingsavonden aan).

   

Van de site van Rots en Water (www.rotsenwater.nl) komt de volgende informatie:

Wat is Rots & Water?

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

In Nederland worden jaarlijks 1.500 trainers middels een driedaagse training opgeleid en een gelijk aantal via kortere eendaagse trainingen (EDIT's) in de basisprincipes getraind. Anno 2014 zijn ruim 50.000 trainers, verspreid over de gehele wereld getraind. Rots en Water bestaat uit een basisprogramma, dat geschikt is voor leerlingen in het primair onderwijs (vanaf 4 jaar en ouder) en een vervolgprogramma dat op oudere leeftijdgroepen (14 jaar en ouder) is gericht. Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s.

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antiepest methodiek: na implementatie zal pestgedrag uit de klas verdwijnen. Indien schoolbreed ingezet zal het pesten de gehele school verlaten. Zie hiervoor de research in het boek ‘Bringing it Together’.

Rots en Water is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongens maar wordt zowel in Nederland als ver daarbuiten nu ook ingezet voor meisjes. Rots en Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.