Protocollen

Op deze pagina vindt u de protocollen die op onze school worden gebruikt. Voor vragen of opmerkingen over de protocollen, kunt u contact opnemen met de directie via info@deviermaster.nl. Klik op het sterretje om het betreffende protocol te kunnen inzien.

* Procol aannamebeleid OPOPS Richtlijnen voor Toelaten, verwijzen, schorsen en verwijderen van leerlingen. Dit protocol staat ook bekend als gedragsprotocol.

* Protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (meldcode).

* Protocol Ingrijpende gebeurtenissen.

* Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen.

* Sociale Veiligheid: beleid en protocollen (de volgende drie protocollen zijn hiermee verbonden).

     * Anti-pest protocol.

     * Protocol veilig gebruik internet en sociale media.

     * Protocol positief groepsklimaat.

* Protocol schoolkeuze Voortgezet Onderwijs.