Rapport kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het onderwijs over OBS De Viermaster

 

Geachte belangstellende,

https://www.deviermaster.nl/files/deviermaster/Inspectierapport-Rapport%20van%20bevindingen%202016.PDF

Hier vindt u het Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs heeft onze school op de volgende onderdelen bekeken en van een kwaliteitsoordeel voorzien (schaal ‘Zeer Zwak’ – ‘Zwak’- ‘Voldoende’ – ‘Goed’):

 

1.       Onderwijsresultaten

1.  1.1 Resultaten                                                            Voldoende

 

2.       Onderwijsproces

2.1 Aanbod                                                                Goed

2.2 Zicht op ontwikkeling                                            Goed

2.3 Didactisch handelen                                              Goed

 

3.       Schoolklimaat en veiligheid

3.1 Schoolklimaat                                                       Goed

3.2 Veiligheid                                                             Goed

 

4.       Kwaliteitszorg en ambitie

4.1 Evaluatie en verbetering                                        Voldoende

4.2 Kwaliteitscultuur                                                   Goed

4.3 Verantwoording en dialoog                                     Goed

 

Met een vriendelijke groet,

 

René van Engelen,

Directeur OBS De Viermaster