Sport en bewegen

Bewegingsonderwijs

De groepen 1/2 bewegen dagelijks binnen of buiten. Binnen gebeurt dit in het speellokaal van de school, waar met verschillende attributen op maat alle mogelijke bewegingsvormen worden geoefend. De groepen 1 en 2 krijgen, net als de andere groepen twee lesuren bewegingsonderwijs per week in de gymzaal (kleutergym) volgens ons lesplan.

Vanaf groep 3 gaan de kinderen naar het nieuwe Sportcentrum Papendrecht. We hebben een eigen vakwerkplan. De kinderen worden hierbij gestimuleerd in hun lichamelijke en sociale ontwikkeling. De lessen bewegingsonderwijs worden door hierin gespecialiseerde (groeps)leerkrachten gegeven.

  

Gespecialiseerde (groeps)leerkrachten

De lessen bewegingsonderwijs worden samengesteld door vier gespecialiseerde leerkrachten. Zij zetten uit wat er bij de lessen gebeurt en zorgen dat alle gebieden aan bod komen. Het zijn:

Juf Karin (groep 1/2)

Meester Wichert & Meester Danny (groep 3 t/m 8)

Schoolsport en avondvierdaagse

Op de Viermaster stimuleren we sportbeoefening. Dit doen we onder andere door schoolsport. Via de Ouderraad kunnen kinderen zich opgeven voor allerlei schoolsportactiviteiten. Denk hierbij aan voetbal, volleybal en zwemmen. Ook doet De Viermaster ieder mee aan de avondvierdaagse, georganiseerd door speeltuinvereniging De Zonnebloem. We lopen zowel de 5 km als de 10 km.

Schoolsportdag

Voor de groepen 7 en 8 is er jaarlijks de schoolsportdag in Papendrecht. Alle groepen 7 en 8 komen dan tezamen op de terreinen van atletiekvereniging Passaat en korfbalvereniging PKC.