Resultaten

Resultaten
 
De resultaten van deze groep zijn ronduit goed te noemen. De leerlingen hebben allemaal meer plezier in het onderwijs op De Viermaster. Voor de meesten geldt ‘nog meer plezier dan ze al hadden’. Een aantal van de leerlingen vertoonde een bepaalde gedragsproblematiek. Deze zijn verdwenen. De combinatie van het inzicht verwerven in het eigen denken en handelen, dat van anderen en het bieden van (nog meer) leerstof op uitdagend niveau en het (nog meer) stellen van eisen op het eigen niveau, lijkt hieraan ten grondslag te liggen.

Uit de Ouder Tevredenheids Peiling van november/december 2014 blijkt dat De Viermaster in de landelijke vergelijking goed scoort op de tevredenheid op het gebied van 'Extra mogelijkheden goede leerlingen': De Viermaster scoort beter dan 98% van de scholen.


 
Nog goed te noemen op deze plek: als Viermaster hebben we dit schooljaar als doel dat de 20% beste leerlingen van onze school (groep 8) een grensscore halen van 544. Dat wil zeggen dat de 20% van de beste leerlingen 544 of hoger scoren op een schaal van 500 tot 550 (schaal van de CITO eindtoets). De grensscore dit schooljaar is 544! Een prima resultaat.


We willen ook graag dat deze bovenste 20% door het beter functioneren, de inzet van hun talenten en hun stimulering van andere leerlingen, de rest van de leerlingen ook mede beter laten functioneren. De resultaten zijn goed te noemen.