Sociaal emotionele ontwikkeling en metacognitie

Sociaal emotionele ontwikkeling en metacognitie

We besteden ook veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en metacognitie.
In de metacognitieve kring hebben we onder andere de volgende onderwerpen behandeld:


Ø Hoe ga je er mee om als andere mensen je niet begrijpen? Hoe komt dat? Hoe werkt dat in mijn brein?

Ø Er zijn kinderen die iets niet durven of willen zeggen. Bijvoorbeeld dat ze gepest of geplaagd worden of dat ze iets niet snappen. Als je dat niet aan anderen vertelt, kan zoiets een eigen beeld in je hoofd gaan vormen. Het kan dan een groot probleem worden….in je eigen hoofd! Hoe los je dat nu op? Wat als je het niet oplost, wat gebeurt er dan?


Ø Je kunt ’s avonds wakker liggen van gedachten. Van welke gedachten lig je wakker? Waar denk je aan? Bestaan er enge gedachten? Waarom zijn die eng? Waarom zijn ze niet eng? Hebben andere mensen daar al eens over nagedacht? Denken alle kinderen op dezelfde manier?


Ø Wat is het als je een fixed mindset hebt? Waarom is een growth mindset beter?


Ø Je wisselt van school. Wat is er allemaal anders? Wat doet dat met je? We delen ervaringen.


Ø Er zijn verschillende kleinere gesprekken geweest in een kleinere setting en in wisselende samenstellingen van de groep. Zo is er met groep 8 leerlingen gesproken over de schoolkeuze. De ene ontdekkersgroepleerling is daarbij onzeker over wat hij/zij kan en de ander heeft een ‘goed beeld’. Hoe ga je daar mee om? Wat kan ik?