Schoolgids

Juli 2015 hebben het team, de directie, de Medezeggenschapsraad en de bestuursmanager van OPOPS het nieuwe schoolplan van De Viermaster vastgesteld. In dit document vindt u het beleid van de school voor de komende jaren in grote lijnen. 

Klik op ons logo voor het schoolplan 2015-2019

Hieronder kunt u onze geactualiseerde schoolgids bekijken. Het betreft een pdf-document.

    Klik op ons logo voor de schoolgids 2017-2018