Varend op eigen kompas, uitdagend op ieders niveau

Ieder kind heeft recht op aandacht, begeleiding en stimulans in het onderwijs.
Dat kan, door ons onderwijs af te stemmen op de verschillende leerbehoeften die kinderen hebben.
Wij bieden uitdagend onderwijs aan de kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning, maar ook aan de “gemiddelde leerlingen” en de kinderen die behept zijn met een sterk verstand. Ook zij hebben behoefte aan en dus recht op passend onderwijs. Als leerlingen, team, ouders/verzorgers en vrijwilligers geven we hier met enthousiasme vorm aan. 

If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. (Ignatio Estrada)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de Ouder Tevredenheids Peiling (OTP) van 2014 blijkt dat we beter scoren dan 90% van de scholen* als het gaat om de begeleiding van leerlingen met problemen. Uit dezelfde OTP blijkt dat we beter scoren dan 98% van de scholen* op 'Extra mogelijkheden goede leerlingen'.

school

De Viermaster is een openbare basisschool in de wijk Westpolder van Papendrecht. De kinderen komen  uit de wijk en vormen een evenwichtige afspiegeling van de wijkbevolking. Daarnaast hebben we kinderen van ouders buiten de wijk, die bewust kiezen voor het onderwijskundig concept van De Viermaster (ruim 30% van de kinderen komt van buiten de wijk of zelfs van buiten Papendrecht).
Sinds oktober 2000 is de school gevestigd in een schitterend gebouw, dat al meteen te klein bleek. In 2007 is het gebouw met 3 lokalen plus bijruimtes uitgebreid. Het leerlingenaantal ligt nu rond de 430, verdeeld over 18 groepen. Het gebouw is dan inmiddels ook al weer te klein. We maken nu ook gebruik van het pand aan de Douwes Dekkerlaan. Daar zijn de kleuter- en peutergroepen gevestigd. 
De Viermaster kenmerkt zich door een sterke ouderbetrokkenheid, ouders worden ook serieus genomen als partners in het geheel.

niet apart, maar samen

De Viermaster is een openbare basisschool. Kinderen worden toegelaten zonder onderscheid van godsdienst, politieke overtuiging, ras, geslacht, afkomst, thuissituatie, etc. Er is plaats voor mensen met eigen opvattingen.
Door kinderen met een verschillende levensovertuiging, culturele en maatschappelijke achtergrond samen te brengen in één school, krijgt “samen spelen, samen werken en samen leven” met respect voor andersdenkenden, ook daadwerkelijk inhoud: “Niet apart, maar samen”.

Deze visie stelt eisen aan ouders, opvoeders en team in het stimuleren van de kinderen nieuwsgierig te zijn naar de ander, waardoor willen begrijpen en accepteren vanzelfsprekend wordt.

Deze identiteit komt tot uitdrukking in de omgangsvormen tussen leerlingen, leerkrachten, ouders/verzorgers en vrijwilligers. De Viermaster scoort bij de ouders hoger dan 99% van de scholen* op het gebied van 'Identiteit en omgangsvormen'. Iets waar we met z'n allen bijzonder trots op zijn!

* = De OTP is gehouden in november/december 2014. De vergelijking wordt gemaakt met de scholen die in Nederland meedoen met de onderzoeken van 'Scholen met succes'.