Kunst & cultuur

                                             

De Viermaster: een school vol Kunst en Cultuur!

De Viermaster is een school waar Kunst en Cultuur hoog in het vaandel staan. Door kinderen meer mee te geven waarmee ze zich kunnen uitdrukken, waarmee ze zichzelf kunnen ontdekken, waarmee zich kunnen ontwikkelen, waarmee ze op een andere manier kunnen communiceren, waarmee ze een positief zelfbeeld ontwikkelen, geven we vorm aan onze visie dat een kind zich alleen maar dan goed kan ontwikkelen als hij/zij op alle gebieden de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. En wat zijn we trots op ze als ze op het toneel van theater De Willem staan! Als kleuter of als groep 8 leerling. Om te zien hoe ze zichzelf overstijgen, lef tonen, creatief en sociaal zijn.

Het kunst- en cultuurbeleid van De Viermaster is vastgelegd in een beleidsplan en wordt gecoördineerd door de Kunst- en Cultuurcoördinator van De Viermaster: meester Olaf Methorst. 

In ons aanbod is muziek te vinden, dans, drama en beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen). Ook komen zaken aan bod als koken (op onze mobiele keuken die we van onze Ouderraad hebben gekregen vanwege ons 30-jarig bestaan). Alle leerkrachten volgen scholing op het gebied van zingen (1-2-3-Zing bij ToBe) en leren o.a. werken met Boomwhackers (gekleurde pijpen die een bepaalde toon geven wanneer je er mee tikt). Er zijn leerkrachten gespecialiseerd in drama, in muziek en in beeldende vorming. We werken ook graag samen met docenten van buiten af met speciale kwaliteiten. 

Naast het reguliere aanbod, zijn er de speciale kunstcarrousels. Kinderen kunnen tijdens de oriënterende carrousels steeds een middag ervaring opdoen met een bepaalde 'kunstvorm'. In verdiepende carrousels kunnen de kinderen kiezen met welke kunstvorm ze vervolgens vier middagen aan de slag gaan.

Op De Viermaster hebben aparte ruimtes voor Beeldende Vorming, dans/drama en muziek. We hebben ook veel materialen beschikbaar om in te zetten.

We werken in het bijzonder samen met ToBe.  

ToBe

We werken samen met ToBe. Na schooltijd kun je bij ToBe lessen volgen in o.a. diverse instrumenten. Onder schooltijd zijn er activiteiten als muziek voor peuters.

Kijk op www.tobe.nl