Schoolplan 2020- 2024 en Schoolgids

Schoolplan

Juli 2020 hebben het team, de directie, de Medezeggenschapsraad en de bestuursmanager van OPOPS het nieuwe schoolplan van De Viermaster vastgesteld. In dit document vindt u het beleid van de school voor de komende jaren in grote lijnen. 

 

 

Schoolgids

Hier kunt u onze geactualiseerde schoolgids bekijken. Het betreft een pdf-document.