PAD

Sinds kort hebben we een nieuw leerplan dat in alle klassen op onze school gebruikt gaat worden. 

De naam van het programma is PAD. PAD is een afkorting en staat voor: Programma Alternatieve Denkstrategieën. Of zoals we tegen kinderen wel zeggen: Proberen Anders te Denken. Onderzoek in binnen- en buitenland laat zien dat de PAD lessen ook écht werken.

Uw kind ontwikkelt zich tijdens de basisschoolleeftijd op veel gebieden. De taalontwikkeling komt op gang, de motorische ontwikkeling wordt steeds beter en het denken ontwikkelt zich. Ook de sociale ontwikkeling gaat snel; kinderen hebben op school veel andere kinderen (en volwassenen) om zich heen waarmee ze samenwerken en/of samen spelen. Contacten met anderen roepen allerlei gedachten en gevoelens op. Het leren omgaan met die gevoelens, met anderen én jezelf noemen we ook wel sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen in het PAD-leerplan zijn bedoeld om de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter te bevorderen, waardoor het gevoel van sociale veiligheid wordt vergroot.

Met PAD willen we door een systematische aanpak de kinderen leren om problemen met zichzelf of anderen zo goed mogelijk zélf te laten oplossen. Als vanzelfsprekend zijn er altijd volwassenen in de buurt die kunnen helpen als dat nodig is. In de klas waarin uw zoon of dochter zit, staan de PAD-lessen één keer per week op het rooster. Soms krijgen zij voor de PAD-les een opdrachtje mee naar huis. U kunt dan samen met uw kind oefenen wat hij of zij in de klas geleerd heeft.
Tijdens de PAD-les worden er verschillende onderwerpen behandeld. Nu beperken we ons tot een korte inleiding op de vier thema’s:

Zelfbeeld
In dit onderdeel van het PAD-leerplan gaat het over de manier waarop je over jezelf en anderen nadenkt. We praten met elkaar over complimentjes geven en ontvangen. Elke dag is er een ‘Kind van de dag’, de leerkracht zorgt voor een eerlijke verdeling. Dit kind heeft die dag een speciale positie in de groep.

Zelfcontrole
In de PAD-lessen leren de kinderen hoe ze rustig kunnen handelen als ze ergens boos, verdrietig of bang over zijn. Zo leert uw kind eerst na te denken over wat hij/zij moet doen voordat hij/zij reageert. We werken daarbij met verschillende hulpmiddelen, zoals de Schildpadmethode voor de kleintjes en de Stoplichtmethode voor de wat oudere kinderen.

Gevoelens
In het PAD-leerplan is het praten over gevoelens een belangrijk onderdeel. We leren de kinderen gevoelens te herkennen, te benoemen en te bespreken. Ze leren de woorden voor verschillende emoties en we praten in de klas over hoe zij en anderen zich in verschillende situaties kunnen voelen. Verder gaan de lessen in op hoe gevoelens invloed hebben op je gedrag. Op die manier dragen we bij om de kinderen te leren over hun gevoelens te praten in plaats van zomaar ergens op te reageren.

Probleemoplossen
Uiteindelijk leert uw kind in de PAD-lessen hoe hij of zij zelf of samen met anderen problemen kan oplossen. Het gaat erom dat de kinderen leren om bij de oplossing van het probleem goed na te denken over de gevolgen die een oplossing kan hebben. Is de oplossing die je kiest alleen voor henzelf voordelig of heb je ook aan de ander gedacht?

U begrijpt dat we in deze brief niet alles over PAD kunnen vertellen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard terecht bij de meester of juf van uw kind.