Vergaderschema

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.00 uur.

Datum volgende vergadering is:     

- 17 mei 

- 23 juni (reserve)

 Voor de agenda klik hier.

 

De notulen van de vergaderingen zijn op school op te vragen.