Vergaderschema

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur.

De agenda voor de komende vergadering vind u hier.

Datum volgende vergadering is: 10 december.

Voor de agenda, klik hier.

 

De notulen van de vergaderingen zijn op school op te vragen.