Vergaderschema

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur.

Datum volgende vergadering is:

2 november         20.00 uur       

9 december         20.00 uur         

26 januari            19.15 uur        

1 maart                20.00 uur         

18 mei                 19.15 uur        

23 juni                  20.00 uur     

 

 Voor de agenda klik hier.

 

De notulen van de vergaderingen zijn op school op te vragen.