Vergaderschema

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.00 uur.

Datum volgende vergadering is:     

Voor de agenda klik hier.

23-11-2023

16-01-2024 

07-03-2024 

16-04-2024 

25-06-2024 

 

De notulen van de vergaderingen zijn op school op te vragen.