Vergaderschema

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur.

De agenda voor de komende vergadering vind u hier.

Datum volgende vergadering is: 1 juli. Voor de agenda klik hier.

 

De notulen van de vergaderingen zijn op school op te vragen.