Vergaderschema

De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.00 uur.

Datum volgende vergadering is:     

- 14 maart 2023 

- 11 mei 2023

- 20 juni 2023 

 Voor de agenda klik hier.

 

De notulen van de vergaderingen zijn op school op te vragen.