Kalender 2019-2020

Kalender 2019-2020

22-02                       Voorjaarsvakantie

11-03                        Luizencontrole

18-03                       Studiedag, alle kinderen vrij

09-04                       Paasviering

10-04                       Paasvakantie

17-04                       Koningsspelen

18-04                       Meivakantie

06-05                       Administratiedag, alle kinderen vrij

08-05                       Klassenavond groep 7 en 8

12-05                       Kledinginzameling Bag 2school

13-05                       Luizencontrole

14-05                       Praktijkexamen verkeer groep 7

21-05                       Hemelvaartsvakantie

25-05                       Avondvierdaagse

26-05                       OR vergadering 20.00 uur

27-05                       Techniekroute groep 7

30-05                       Pinkstervakantie

02-06                       OPOPS dag, alle kinderen vrij

03-06                       Administratiedag, alle kinderen vrij

10-06                       Luizencontrole

18-06                       OR vergadering 20.00 uur

24-06                       MR vergadering 20.00 uur

26-06                       Zomerfeest/Juffen-Meesterdag (nadere info volgt)

29-06                       Administratiedag, alle kinderen vrij 

14-07                       Musical en schoolverlatersavond groep 8

16-07 en 17-07       Groepen 8 vrij

17-07                       Vrijdagmiddag vrij

18-07                       Zomervakantie